Kogeplader og effektivitet


Gas er den mest miljørigtige energikilde til madlavning, som du kan læse mere om på denne hjemmeside. Det skyldes bl.a., at leveringen af gas frem til husstanden sker med et langt mindre energitab end tilfældet er med elektricitet. Det medfører at familiens CO2-bidrag fra madlavning med gas, bliver mindre end halvt så stort som ved brug af el.  De færreste husstande har dog indlagt gas og anvender derfor et elkomfur. Gaskomfurer kan dog også bruges til naturgas. Salget af gaskomfurer udgør under 1/10 af det samlede salg.

Har man et elkomfur, er det ikke helt ligegyldigt for miljøet, hvilken type kogeplade komfuret er udstyret med. Induktionskogezoner er miljømæssigt at foretrække i forhold til både de traditionelle massekogeplader og glaskeramiske kogeplader. Induktionskogezoner giver mindre varmespild til omgivelserne og energitabet fra madlavningen er derfor mindre. Der kan dog være et tab af energi fra induktionspladerne til standby-strøm. Derfor kan man, ved brug af en almindelig massekogeplade, opnå næsten samme resultat. Det kræver bl.a., at man konsekvent bruger kogepladens eftervarme og derved får gavn af den energi, der ellers ville forsvinde “ud i den blå luft”.

Energimærkning

El-ovne skal energimærkes ligesom bl.a. køleskabe og vaskemaskiner. Energimærkningen gør det nemmere at vælge produkter med lavt energiforbrug. Produkterne vurderes på en skala fra A-G, hvor A-mærket er det bedste valg

Bortskaffelse af komfurer

Der går mange ikke-fornyelige materialer til fremstilling af et komfur. Et komfur vejer ca. 50 kg og hovedparten er jern og stål. Derfor er det vigtigt, at komfuret bortskaffes via de etablerede ordninger. På denne måde sikres det, at godt 35 kg metal fra komfuret genbruges. Desuden findes der i de fleste nye komfurer elektroniske dele, der på grund af indhold af miljøskadelige stoffer, skal afleveres på genbrugsstationen.

Ved køb af et nyt komfur, kan man ofte ved levering give det gamle i retur. I nogle kommuner samles komfuret ind som en del af en storskraldsordning. Det er også altid muligt at aflevere hårde hvidevarer på den lokale genbrugsstation.