Rensning af tagrender

Tagrender er absolut nødvendige for at beskytte dit hus imod alt den megen regn, der falder fra husets tag. For at tagrenderne skal kunne yde maksimalt, må de renses regelmæssigt.

Tagrendernes opgave

Et hustag rammes af en meget stor mængde vand, når der kommer nedbør. Alt dette regnvand eller smeltevand falder med stor kraft ned ad taget.

Hvis ikke vandet opsamles af tagrenderne, vil de store mængder af vand gøre skade på selve huset og dets omgivelser.

Tagrenderne fører vandet ned i nedløbsrør, som så fører vandet væk fra huset. På den måde skånes huset for vandets ødelæggelser over tid.

Tagrender skal være rene

Der falder forskelligt ned i en tagrende. Det kan være blade gran- eller fyrrenåle, smågrene, kogler, birkepollen eller generelt snavs. Især hvis dit hus er lavt, er risikoen for, at dine tagrende hurtigt bliver fyldt med den slags højere.

Hvis vandets passage gennem tagrenden forhindres helt eller delvist, kan det ikke rende ned til nedløbsrøret og væk.

Mulige vandskader

Hvis det regner mere, end tagrenden kan nå at opsamle og sende videre i systemet, vil den rende over, og du har vandet til at rende ned ad huset. Det kan føre til øget algedannelse, mos, mug eller skimmelsvamp.

Sker det hyppigt og over længere tid, vil murværket kunne tage skade af fugten. Især soklen på huset er udsat, for når vandet plasker ned på fliser eller jord, så vil vandet slå tilbage og ramme soklen. Den del af muren, der er under jordhøjde vil også blive udsat for alt for meget og konstant fugt, hvilket kan påvirke fundamentet negativt.

Hvis jorden omkring huset bliver udsat for mere vand, end den kan rumme, så kan det overskydende vand forårsage, at for eksempel havefliserne kommer til at ligge skævt.

Rensning af tagrender

På grund af alle de skildrede skrækscenarier er det vigtigt at holde øje med tagrender og afløb, så de ikke blokeres helt eller delvist.

Ligger dit hus i et område, hvor der er risiko for en del nedfald af ovennævnte, så er et tjek af tagrender en gang om måneden ikke for meget. Er dit hus højere, og ligger det ikke i et så udsat område, så kan to gange om året gøre det.

Tjek tagrenderne i det tidlige efterår, før løvfald, og senere på efteråret, hvor det er højsæson for nedfaldne blade. Er det særligt slemt med løvfaldet et år, så må du også op at rense undervejs.

Husk endelig også at tjekke nedløbsrøret. Det kan være tilstoppet undervejs. Tjek det ved at hælde en kande vand igennem. Falder det fint, er det godt nok.

Hvordan renses tagrenderne?

Det er ikke den store håndværksmæssige kunst at rense en tagrende. Det kræver en stige, en skovl, en spand og en kande vand til at skylle efter med.

Du graver tagrenden fri for, hvad der måtte ligge i den. Det er praktisk at have en lille spand med derop til at smide skidtet op i. der afsluttes med at skylle efter med en kande vand. Du kan også bare vente, til det sætter ind med regn. Gør du det, bør du tjekke nedløbsrøret efterfølgende.